Vragen

Op deze pagina vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Heeft u andere vragen of wilt u overleggen over uw persoonlijke situatie, dan kunt u vrijblijvend contact met mij opnemen.


Is acupunctuur pijnlijk ?

Acupunctuurnaalden zijn zeer dun. Het plaatsen van een acupunctuurnaald wordt door de meeste patiënten nauwelijks als pijnlijk ervaren. Wanneer het plaatsen van de naald toch gevoelig/pijnlijk is verdwijnt dit gevoel kort na het plaatsen van de naald.

Hoeveel behandelingen zijn nodig ?

Dit is afhankelijk van de situatie. Iedere patiënt is uniek en heeft een eigen hulpvraag. In het algemeen is bij korter bestaande klachten sneller een effect te verwachten dan bij langer bestaande of chronische klachten. Dit komt doordat er nauwe verbanden zijn tussen de energiesystemen van de mens. Wanneer klachten langer bestaan worden vaak meerdere energiesystemen ontregeld. Herstel zal hierdoor langer duren.

Wat is de behandelfrequentie ?

Dit is afhankelijk van de klacht. Er wordt gestreefd naar een behandelfrequentie van eens in de 3 à 4 weken. In acute of ernstige situaties kan het wenselijk zijn deze frequentie te verhogen. Dit gebeurt altijd in overleg met de patiënt.

Hoeveel naalden worden per behandeling gebruikt ?

Klassieke acupunctuur streeft ernaar met zo weinig mogelijk naalden een zo groot mogelijk effect te bereiken. Het aantal gebruikte naalden is natuurlijk afhankelijk van de gestelde diagnose. Gemiddeld komt dit neer op 1 tot 4 naalden per behandeling.

Is acupuntuur gevaarlijk ?

Acupunctuur is een veilige behandelingsmethode mits deze uitgevoerd wordt door een goed opgeleide acupuncturist.

Kunnen kinderen met acupunctuur behandeld worden ?

Acupunctuur is een behandelwijze voor jong en oud. Ook kinderen kunnen behandeld worden met acupunctuur. Bij jongere kinderen zal een behandeling voornamelijk bestaan uit sericatherapie en moxa. Bij oudere kinderen kan ook gewerkt worden met acupunctuurnaalden. Dit gebeurt altijd in overleg met kind en ouder.

Is de werking van acupunctuur wetenschappelijk aantoonbaar ?

Er wordt al ruim 30 jaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit en de veiligheid van acupunctuur. In toonaangevende tijdschriften, zoals de British Medical Journal verschijnen de laatste jaren goede overzichtsartikelen over het belang en de waarde van acupunctuur. Veel informatie is daarnaast te vinden op de site Pubmed.com een medisch wetenschappelijke database.